Arkivnett Oppland

Hjem » Digitale kilder

Kilder

Formålet med å bevare arkiver er at de skal brukes. Publikum, det vil si du og jeg, skal ha mulighet til å se, lese og forske i materialet. Det har liten hensikt å sette av ressurser til forvaltning og oppbevaring av arkiver hvis ikke forholdene legges til rette for å bruke dem.

Arkivtilfanget er stort innen privat og offentlig sektor. Arkivnett Oppland har som mål at kildene i arkivene skal gjøres tilgjengelig på internett. Hva som etter hvert vil bli gjort tilgjengelig er avhengig av tilgjengelige ressurser og kapasiteten ved den enkelte institusjonen.

Til venstre finner du lenker som gir deg tilgang til å lese og se kilder. Her kan du finne arkivmateriale som er skannet eller transkribert, utstillinger, foto og tegninger.

Lokale kilder

Arkivnett Oppland gjør arkiv fra Oppland tilgjengelig internett. Her finner du ulike typer dokumenter, transkribert fra gotisk håndskrift eller av nyere dato. Det kan dreie seg om gardsdokumenter, brev, beretninger, branntakster m.m. Det er også et par eksempler på transkribering fra eldre kommunale protokoller.

Arkivnett Oppland tar forbehold om at det kan forekomme feil i avskrivningen, og de enkelte dokument kan være en del av en dokumentserie som gir mer informasjon.    


Copyright © 2005 Arkivnett Oppland, alle rettigheter forbeholdt.
Ansvarlig redaktør: Svein Amblie

Logg inn