Arkivnett Oppland

Hjem » Arkiver i Oppland

Arkiver i Oppland

Viktige arkivinstitusjoner i Oppland.

Fylkesarkivet i Oppland og Opplandsarkivet er viktige depotinstitusjoner i Oppland.

Fylkesarkivet i Oppland er fylkeskommunens fjerndepot for oppbevaring av bevaringsverdig arkivmateriale og depotinstitusjon for de historiske arkivene til Fåberg kommune og Lillehammer kommune, samt arkivene etter Lillehammer Olympiske organisasjonskomitè.

Opplandsarkivet er et desentralisert regionalhistorisk arkiv for privat arkivmateriale fra personer, organisasjoner, foreninger, bedrifter og lignende. Opplandsarkivet samler inn, ordner, oppbevarer, formidler og gir råd om arkiver og består av 13 avdelinger ved museene i Oppland i tillegg til et eget sekretariat.

Norsk Vegmuseum representerer museer som oppbevarer og tilgjengliggjør dokumentasjon fra statlig virksomhet.

Copyright © 2005 Arkivnett Oppland, alle rettigheter forbeholdt.
Ansvarlig redaktør: Svein Amblie

Logg inn