Arkivnett Oppland

Open source

Arkivnett Oppland støtter utvikling av Open Source programvare. Vi har valgt å utvikle nettstedet ved bruk av MODXCMS.

Valid XHTML 1.0 Transitional

Arkivfaglige nyheter

Arkivnett Oppland inn i Kulturnett Oppland

Kulturnett Oppland er under etablering og det fører til nedleggelse av nettstedet Arkivnett Oppland.

For deg som bruker av Arkivnett Oppland vil det medføre at nettstedet får liten aktivitet fram mot at Arkivnett går inn i Kulturnett. Men noe nytt vil komme. På sidene om Samferdsel i Oppland vil det komme mer materiale og sidene Husmenn i Oppland skal få ny design og flere tilgjengelig kilder i 2011.

av Kari-Mette S. Avtjern den 06.06.2011 13:21
Samferdsel i Oppland - nytt nettsted 1. februar!

HF1993_40_016Arkivnett Oppland lanserer et nytt nettsted 1. februar: Samferdsel i Oppland

Samferdsel i Oppland presenterer samferdselshistorien i fylket basert på kildemateriale i arkivene.

av Kari-Mette S. Avtjern den 26.01.2011 11:03
Boka om Erling Stordahl, skrevet på grunnlag av Stordahl-arkivet i Opplandsarkivet avd. Valdres, er nå ferdig.
Arkivar Jahn Børe Jahnsen ved Opplandsarkivet avd. Valdres har ordnet arkivet etter Erling Stordahl og bidratt med hjelp til bokprosjektet. For flere opplysninger, se månedens arkiv nov. 2010.

av Pål Mjørlund den 26.10.2010 11:32

Se tidligere nyheter fra Arkivnett Oppland-->

Månedens arkiv

Smakebiter fra arkivene:

Fotograf Arthur Nielsen

17 mai tog på Jaren ca 1950. Fotograf Arthur Nielsen © Randsfjordmuseene

Arthur Nielsen drev med litt av hvert i tillegg til å være fotograf; innramming, gravering og lysbilde- og filmfremvisning m.m. Han startet privat kino i Jevnaker og reiste rundt på Østlandet og viste fram film.

Les mer om fotograf Arthur Nielsen 


Se tidligere presentasjoner

Hva er Arkivnett Oppland?

 

Arkivnett Oppland har som mål å skape bedre kontakt mellom de som eier elle oppbevarer ulike historiske kilder og de som ønsker å gjøre seg kjent med disse kildene. Arkivnett Oppland presenterer arkivkilder fra Oppland og er portal til kilder fra både Norge og. Les mer-->


Copyright © 2005 Arkivnett Oppland, alle rettigheter forbeholdt.
Ansvarlig redaktør: Svein Amblie

Logg inn